MC VIỆT THẢO on Twitter: Có ai thích cái Túi Chanel này hôn? Xin chia sẻ cho những ai thích túi Chanel nhìn cho đã. vietthao . #vietthao #mcvietthao #chanel #chanelbag #myphoto #photooftheday

MC VIỆT THẢO (@mcvietthao) 0 0 0 12:00am 01/01/1970