MC VIỆT THẢO on Twitter: Beefsteak & Garlic Bread. My favorite lunch. Xin chia sẻ và chúc nhau ngày vui. vietthao . #myphoto #photooftheday #mymeals #mylunch #vietthao #mcvietthao #beefsteak @ Mon Ami Cafe Restaurant

MC VIỆT THẢO (@mcvietthao) 0 0 0 12:00am 01/01/1970